Gündemin Derinliği, Kulis Fısıltıları

Kılıçdaroğlu: Alçakgönüllü uygarlığı inşaa edeceğiz

kilicdaroglu-alcakgonullu-uygarligi-insaa-edecegiz

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu açılış konuşmasında, salgın nedeniyle kurultaya gelemeyenleri de selamladığını belirtirken, seyircisiz kurultayı kendilerinin de arzu etmediğini ifade etti. CHP lideri, 800 haftadır çocuklarını arayan Cumartesi Anneleri’ni de anarak, selam ve saygılarını gönderdiğini söyledi.

Tüm dünyanın gözünün kulağının bu kurultayda olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şu görüşleri dile getirdi: 

“Bu kurultay bütün dünyanın gözünün kulağının olduğu kurultaydır. Çünkü sosyal siyasal ekonomik buhrandan nasıl çıkacağımızı anlatacağımız kurultaydır. İnanıyorum ki bu çıkış yolu tüm dünyaya örnek olacaktır. 

“100 yıl önce Atatürk, Milli kurtuluş savaşının verirken bütün mazlum ülkelere örnek olduysa, bizim de böyle bir süreci hayata geçirerek dünyaya örnek olmamız gerekyor. Bu kurultayda alacağımız her kararın yankısının yüksek olacağını biliyoruz. Bu kurultay alçakgönüllü bir uygarlığın inşasına çağrı kurultayıdır. 

“Hep beraber alçakgönüllü bir uygarlığı inşa edeceğiz. Bu kurultay, liyakatsızliği, kayırmacılığı, umutsuzluğu nasıl ortadan kaldıracağımızı açıklayacağımız kurultaydır. 

“Türkiye Cumhuriyet tarihinin en ağır bunalımın, buhranını yaşıyor. Bu buhran yönetim buhranıdır. Demokrasi, ekonomi, toplumsal ve kişisel sağlığımızı birliğimizi ve beraberliğimizi derinden dinamitleyen bir buhrandır. Hiçbir vatanseverin, hiçbir CHP’linin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Bu buhrandan ülkeyi çekip çıkaracağız. 

“Adalet yürüyüşün son gününde Maltepe’de ‘Bu bir son değil bu bir yeni başlangıçtır ‘demiştim. Önümüzdeki duvarı yıkacağız demiştim. 31 Mart yerel seçimlerinde duvarın arkasına geçtik. O duvarı şimdi dostlarımızla birlikte ve milletimizin ferasetiyle parça parça yıkacağız.”

“Dostlarımızla iktidar olacağız, firavunun iktidarını yıkacağız”

Türkiye’deki 5 sorun alanının demokrasi, ekonomi, eğitim, dış politika ve toplumsal barış olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu sorunları, millet ittifakı ortakları ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte çözeceklerini ifade etti. 

CHP lideri, millet ittifakı ortaklarını kastederek, “Önümüzdeki ilk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız, Maltepe’nin izdüşümü… Firavunların iktidarını yıkıp, halkın iktidarını kuracağız. Her firavunun bir Musası, her Nemrut’un bir İbrahim’i vardır. Herkese saygı duyarak, vatandaşın ayağının turabı olacağız” diye konuştu. 

13 Maddelik ‘İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ni açıkladı

Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve CHP’nin 100. Yıldönümünü kutlayacağı 2023 sonrası ve iktidar hedeflerini içeren 13 maddelik “2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”ni açıkladı. Kılıçdaroğlu, “2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi” açıkladı, ardından da 13 maddelik beyannameyi delegelerin oyuna sundu. Beyanname oy birliği ile kabul edildi.

“Partili yanlı cumhurbaşkanlığına son verilecek”

Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı beyanname şöyle:

1. Yeni bir Anayasa ile Güçlendirilmiş Demokratik Parlamenter Sisteme geçilecektir Güçlü Demokratik Parlamenter Sistem için öncelikle geniş bir toplumsal mutabakat sağlanacak, her türlü vesayetten uzak, darbe hukukundan arınmış, gücünü milletten alan yeni bir Anayasa yapılacaktır. Bu Anayasada öncelikle; Cumhurbaşkanının tarafsız olması sağlanacak, Partili ve yanlı Cumhurbaşkanı uygulamasına son verilecektir.

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı kesin olarak sağlanacak. Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınacaktır. 

2- Türkiye’nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır.

Başta Kürt sorunu olmak üzere, tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve TBMM’nin öncülüğünde çözülecek; Türkiye’nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir. Kadın – erkek fırsat eşitliği sağlanacak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, öncelikli bir devlet politikası haline getirilecektir.

3. Devlet yönetiminde ve toplumsal düzende liyakat sistemi hâkim kılınacaktır. Hizmet yandaşa değil, vatandaşa verilecektir. 

4. “Seçim Yasası” değişecek, milletin vekilini millet seçecektir. 

12 Eylül darbecilerinin eseri olan seçim barajı kaldırılacak, milletin iradesinin Meclis’e tam olarak yansıması sağlanacaktır. Milletin vekilini genel başkanlar değil, millet seçecektir. Seçim Yasası değişikliği ile cinsiyet kotası getirilecek, kadınların Parlamento’da temsili güvence altına alınacaktır.

5. “Siyasi Ahlak Yasası” çıkarılacaktır.

Siyasi Ahlak Yasası ile siyaset kirlilikten arındırılacak, vatandaşla siyasetçi arasındaki güven yeniden inşa edilecektir. Böylece milletin seçtiği vekillere ve Gazi Meclisimize itibarı geri verilecektir. 

6. Kamu İhale Kanunu, rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir. Tüm kamu ihalelerinin şeffaf, kamuya açık, kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yapılması sağlanacaktır.

7. “Sayıştay” gerçek işlevine kavuşturulacak, “Ulusal Vergi Konseyi” ve TBMM’de “Kesin Hesap Komisyonu” kurulacaktır. 

TBMM’de “Kesin Hesap Komisyonu” kurulacak ve bu Komisyonun Başkanlığı muhalefet partisine (iktidar ortağı olmayan en büyük partiye) verilecektir. Böylece harcanan her kuruş verginin hesabı millete verilecektir. 

8. Güçlü bir “Stratejik Planlama Teşkilatı” kurulacaktır.

Ekonomide, ihracat odaklı ve katma değeri yüksek üretime öncelik veren bir Planlama ve Teşvik Politikası yaşama geçirilecek, bunun için güçlü bir “Stratejik Planlama Teşkilatı” kurulacaktır. Üretim ve hakça paylaşım stratejik planlamanın ana felsefesi olacaktır. 

“YÖK kaldırılacak”

9. Eğitim sistemi, tüm bileşenlerinin ortak çabasıyla yeniden yapılandırılacaktır. Üniversitelerimizde, her türlü düşünce özgürce tartışılabilecek, her türlü bilimsel çalışma özgürce yapılabilecek, darbecilerin getirdiği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kaldırılacaktır.

Tüm Organize Sanayi Bölgelerinde iş garantili yatılı “Teknoloji Liseleri” kurulacak, sanayicinin ihtiyaç duyduğu eleman sorunu çözülecektir.

10- Gelecek nesiller için “Ekosistem Hakkı” korunacaktır.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya teslim etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. “Sürdürülebilir Yaşam” anlayışı ışığında bu hak Anayasal güvence altına alınacaktır.

11. Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak “Aile Destekleri Sigortası Kurumu” kurulacaktır. Bu bağlamda “Aile Destekleri Sigortası” uygulamaya konulacak, bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir. 

12. Yeni bir merkez-yerel dengesi kurulacaktır. 

Reformların başarısı için devletin tüm kapasitesi en verimli şekilde kullanılacak, yeni bir “merkez-yerel” dengesi oluşturulacaktır. Yerel yönetimlerin gelirleri artırılacak, kayyum uygulamalarına son verilip, seçimle gelen belediye başkanlarının, ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınacaktır.

13. “Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı” kurulacaktır.

Akılcı, barışçıl ve gerçekçilikten sapmayan, uluslararası hukuka ve meşruiyete önem veren bir dış politika izlenecektir. 

Ayrıca, bölge merkezli dış politika yaklaşımından yola çıkarak, kurucu üyelerinin İran, Irak, Suriye ve Türkiye’nin olacağı ve bölgemizde huzur, barış ve istikrar oluşturmayı hedefleyen “Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı” (OBİT) kurulacaktır. 

0 Comments
Etiketler: ,

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*